Tarih: 10 Şubat 2020

Gösterim: 736

İŞKUR Kampüste

İŞKUR Bandırma Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile BANÜ KAGEM'in yeni ofisinde hizmet vermeye başladı. Haftaiçi her gün öğrenci ve mezunlarımıza hizmet verecek olan hizmet noktasına randevulu ve randevusuz görüşme imlanı sunulmaktadır.

Mesleki Yönelim Bataryası

İŞKUR iş ve meslek danışmanları tarafından yapılan İŞKUR Mesleki Yönelim Bataryasını uygulama amacı, kişilerin ilgilerini, yönelimlerini, becerilerini fark ederek geliştirmelerini desteklemek ve böylece mesleki alternatiflerini görerek tercihlerini netleştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu araç, bireylerin farklı meslekleri ve kendi kişisel özelliklerini tanımaları ve kendileri için en uygun mesleği bulabilmelerini hedeflemektedir.

Bataryanın bireyler için  meslek üretme işlemi çeşitli aşamalardan geçmektedir. İlk aşamada bu batarya ile,  ISCO-08’in kapsadığı 8840 meslek, Holland’ın Meslekler Kuramına  göre  oluşturulan  olan  Kuder’in    meslekler  sınıflamasına  göre geliştirilmiş  olan Mesleki Eğilim Testi ile bireylerin mesleki ilgileri  sınıflandırılmaktadır. İkinci  aşamada  ise,  bireylerin  en  fazla  eğilim  duydukları  ilk  üç  meslek  grubunun gereksinim duyduğu genel yetenek özelliklerine göre, yeterlilik sahibi olduğu belirlenen meslek grupları  ayrıştırılmaktadır.  Eğer  mesleki  eğilim  duyulan  bir  meslek  grubunu  genel  yetenek özellikleri  desteklemiyorsa,  ilgili  meslek  grubundan  ISCO-08’in  kapsadığı  meslekler değerlendirmeye alınmamaktadır.  Ancak bireyin genel yetenek özellikleri mesleki eğiliminde ilk üç  sırada  yere  alan  meslek  grubu  (iş  aile  grubu)’nu  destekliyorsa  son  aşamadaki  işlemi gerçekleştirilmektedir.  Son  aşamada  ise,  genel  yetenek  özelliklerin  desteklediği  meslek gruplarının bireyin mesleki kişilik özellikleri ile uyumlu olmasına bakılmaktadır. Bu  aşamada, meslek  gruplarına  uygun  biçimde eşleşen meslekler  bireyin  eğitim  ve cinsiyet  durumları  göz  önünde  bulundurularak  ve  bir  alt  beceri  düzeyinden  de  meslek önerilebilecek biçimde  iş  ve  meslek  danışmanlarının  değerlendirmesine  sunulmaktadır. Bu aşamalar alt başlıklarda detaylı biçimde açıklanacaktır. Mesleki  yönelim  bataryasından  elde   edilen sonuçlara  göre,  adayın  uygun  meslek kurslarına ya   da açık  pozisyonlara  yönlendirilmesi  sağlanacaktır. Öncelikle bu   materyal bataryada bulunan ölçeklerin iş ve meslek danışmanları tarafından tanınması ve sonuçlarının değerlendirmesi ve yazılım paketinin kullanılması konularında aydınlatıcı bilgiler içermektedir.