21 Mayıs 2021

Gösterim: 319

Ödüllü Yarışma Duyurusu

Doku Kumaş Tasarım Yarışması, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü, Tekstil Mühendisleri Odası (TMO) Güney Bölge Şube iş birliği ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen, giysilik kumaş tasarımına yönelik bir yarışmadır. Moda tasarımcısı Dilek Hanif’in yarışma koçluğunu üstlendiği yarışmanın amacı kumaş sektörüne yönelik ulusal/uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek özgün, katma değerli ve inovatif ürün tasarımları ortaya çıkarmak, yeni tasarımcıların ortaya çıkmasını ve yetiştirilmesini teşvik etmektir.

 

Yarışmaya ilişkin katılım kriterlerini, teknik şartları ve tüm detaylı bilgileri içeren yarışma şartnamesi ve başvuru sayfası https://dokusundasanatvar.org/ internet adresinde yer almaktadır.

 

Yarışma Takvimi:

 • Son Başvuru Tarihi: 21 Haziran 2021
 • Ön Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması: 25 Haziran 2021
 • 20 Finalist için Kumaş Üretim Aşaması: 26 Haziran-2 Ağustos 2021
 • İkinci Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması: 5 Ağustos 2021
 • 10 Finalist için Kıyafet Üretim Aşaması: 6 Ağustos-1 Ekim 2021
 • Yarışma Finali: 8 Ekim 2021

 

Ödüller:

Para Ödülü

 • Birincilik ödülü: 100.000 TL
 • İkincilik ödülü: 50.000 TL
 • Üçüncülük ödülü: 25.000 TL

 

Eğitim Ödülü

Yurt Dışı Eğitim Ödülü

GATHİB Kumaş Tasarım Yarışması’nda ilk üçe giren yarışmacılar, 2008/2 Sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme neticesinde uygun görülmesi halinde 2 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitim görme imkânına sahip olacaklardır.

 

Tasarım Akademisi Eğitim Ödülü

İkinci değerlendirmeyi geçen 10 finaliste GATHİB’in belirleyip yarışma süreci içerisinde ilan edeceği bir tasarım akademisinden “Eğitim Programı Ödülü” verilecektir.

 

Katılım Koşulları:

 • Moda dünyasında bilinen bir isim olmamak, adına kayıtlı ticari firma ya da marka sahibi olmamak.
 • Herhangi bir firma bünyesinde çalışmakta olan katılımcılar için firma adına ticari amaçlı üretilmiş ürünler ile yarışmaya katılmıyor olmak.
 • Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreterliği çalışanı veya çalışanların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve defaten geri alınır.
 • Görevden çekilmiş olsalar bile jüri üyeleri ve jüri üyelerinin 3. dereceye kadar yakınları yarışmaya katılamaz. Üniversiteler istisna olmak üzere, jüri üyelerinin çalıştığı kurum veya kuruluşlardan herhangi bir kişi yarışmaya katılamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve defaten geri alınır.
 • Herhangi bir yaş, eğitim, bölüm, çalışma koşulu vb. aranmaksızın kumaş tasarım yeteneği olan herkes bu etkinliğe katılabilir. 
 • Yarışmaya yalnızca bireysel olarak katılmak mümkündür.
 • Yarışmaya içinde 4 adet farklı kumaş tasarımı bulunan bir adet dosya ile başvurulabilir.
 • Yarışmaya sunulacak kumaş tasarımları ticarete konu olmamış, endüstriyel olarak üretilebilir nitelikte olmalıdır.
 • Kumaş tasarımlarında özgünlük şartı aranır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül kazandıysa ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Bununla birlikte, yarışma için sunulan ürün tasarımına ait çalışmanın özgün olmaması, aksine bir iddia olması veya üçüncü kişilerin tasarlanan ürün üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından herhangi bir sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında daha önce ilk 3 dereceye girmemiş olmak şartı aranır. Aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül kazandıysa ödülü nakden ve defaten geri alınır.
 • Farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı yıl içerisinde düzenlenen başka bir yarışmaya katılan ve her iki yarışmada finale kalan yarışmacıya tercih hakkı verilir; yarışmacının adaylık hakkının tek bir yarışmada devam etmesi sağlanır. Yarışmacı bu durumu GATHİB’e bildirmekle yükümlüdür.