08 Ekim 2021

Gösterim: 117

Vakıflar Genel Müdürlüğü İşçi Alım İlanı

T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Vakıflar Genel Müdürlüğü
İŞÇİ ALIM İLANI


Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında görev yapmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi statüsünde bakım onarım hizmetlerinde çalıştırılmak üzere sıhhi tesisatçı 1 adet eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
1)   2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2)   18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.
3)   Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.
4)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5)   Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.
6)   En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak.
7)   Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.)
8)   Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
9)   İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR:
1)   Başvuru yapılacak meslek kolu için Üniversitelerin iki yıllık eğitim veren Meslek Yüksekokullarının Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi bölümlerinin herhangi birinden veya meslek liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinin Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak ya da MEB onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
2)   Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1)   Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.
2)   Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen ve talep şartlarını taşıyan adaylar arasından açık iş sayısının 4 katı; öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, açık iş sayısının 4 katı adayın yer aldığı liste, adaylardan istenilen belgeler, sözlü sınav yeri ve tarihi Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
3) Sınav sonucu ve kazanan adaya ilişkin istenilen belgeler aynı şekilde Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.vgm.gov.tr) duyurulacaktır. Kişinin adresine ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.
4) Başvurudan işe alınmaya kadar adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan yoluyla yapılacaktır. 

NOTER KURA İŞLEMLERİ:
1) Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi (başvuru yapan aday sayısının açık iş sayısının 4 katından fazla olması halinde) 19 Ekim 2021 Salı günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz 1. kat toplantı salonunda noter huzurunda yapılacaktır.
2) Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak olup adaylar istemeleri halinde Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (www.vgm.gov.tr) yayımlanacak olan linkten, kura çekimini izleyebilecektir.
3) Kura tarihinde herhangi bir değişiklik olması halinde gerekli bilgilendirmeler Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.vgm.gov.tr) duyurulacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Vakıflar Genel MüdürlüğüPersonel Daire Başkanlığı
Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA
0 (312) 415 54 61 

İlan Detayı